Mateřská škola Pastelka je příspěvková organizace zřízená statutárním městem Pardubice.
Sídlíme v dvoupatrové čtyřtřídní budově obklopené vzrostlou školní zahradou.
Díky nadstandardnímu vybavení školy dětem nabízíme pestré zájmové činnosti
(sauna, keramická dílna).

Zaměřujeme se na rozvoj řeči, komunikaci a kultivaci řečového projevu předškolního dítěte,
nejsme ale speciální mateřskou školou. Všechny třídy pracují s prvky programu Začít spolu.
Naše škola je součástí projektu financovaného EU.
Projekt "personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,..." více: 1. část 2. část
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
ms-pastelka@volny.cz
telefon:
IČO:
70944091
více o projektu