Učení hrou v centrech aktivit
účinky a informace
Tvořivost a kreativita
Přirozený rozvoj řeči
Sportem ke zdraví
Seznamování s cizím jazykem
Pro naše nejmenší
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
ms-pastelka@volny.cz
telefon:
IČO:
70944091