MŠ Pastelka
bude z důvodu
rekonstrukce kuchyně
od 20. května 2019
UZAVŘENA.
Více informací
v aktualitách.
Mateřská škola Pastelka se nachází v klidné části městského sídliště.
Cílem všech pracovnic v naší MŠ je, aby se tu děti cítily šťastné a jejich čas
zde strávený byl příjemnou zkušeností a zdrojem základů pro život a vzdělávání.

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné
zaměření rodiny a posiluje její výchovné působení.

adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
ms-pastelka@volny.cz
telefon:
IČO:
70944091
více o projektu


-->